Přístup k internetu už dnes vnímáme jako samozřejmost, jeho používání se stalo běžnou součástí našeho života. Používáme automaticky anglická slůvka, pro které nemáme vhodná česká slova. Co ale znamenají ty tři véčka, která denně vpisujeme do webových vyhledávačů na začátku webových adres? A co je to internet?
svět v tabletu

Anglicky nebo hezky česky?

Www, zkráceně web pochází z anglických slov World Wide Web, „world“ je česky svět, „wide“ se může přeložit jako široký, obšírný nebo rozšířený a slovíčko „web“ znamená pavoučí síť, pavučinu. Pro ty, kteří angličtinou nevládnou – dostali jsme překlad Světová rozsáhlá síť nebo asi lépe znějící Celosvětová síť.

V této síti si prohlížíme a pracujeme s dokumenty, které se nacházející v internetu. Pokračujme v jazykovém rozboru: rozložte si slovo internet na předponu „inter“ (česky mezi) a anglické slovo „net“ (česky síť), je to vlastně „síť sítí“ – celosvětový systém propojených počítačových sítí. Nejzajímavější mi připadá definice, která popisuje, co je společným cílem všech lidí, kteří využívají internet. Je to bezproblémová komunikace neboli výměna dat. Hezky, stručně a srozumitelně je v této definici řečeno vše podstatné.
vládne internet

Ne všichni jsou on-line

Dokázali byste vysvětlit třeba vaší (pra)babičce, co je to ten internet? Nebo někomu ze vzdálenějších konců světa, kde používání internetu není tak běžné jako ve vyspělých státech? Pro zajímavost uveďme jeden čerstvý údaj ze statistiky – v roce 2017 používalo internet 51,7 % lidí na celém světě (podle Internet World Stats).  Už jen ze zvědavosti stojí za to položit si tuto otázku sám pro sebe. Jak byste popsali to, co každý den používáte nejen ke své práci?
internet i v přírodě

Proměny komunikace

Až si budete zase vyměňovat data s někým, kdo nezná internet, budete už vědět, jak na to. A třeba si popovídáte naopak zase o tom, jak se komunikovalo mezi lidmi dříve, když jsme ještě nebyli lapeni v největší světové pavučině.