Kultura je vždycky nÄ›co, co tÅ™eba ÄlovÄ›ka opravdu hodnÄ› baví, ale také jsou lidé, kteří se o kulturu zase vůbec nezajímají. Kdyby bylo na mÄ›, tak mÄ› by vážnÄ› mrzelo, kdyby tÅ™eba moje dÄ›ti anebo můj partner anebo zbytek mé rodiny se o kulturu vůbec nezajímali. Já si myslím, že když se lidé zajímají o kulturu, tak je to lepší, protože alespoň potom mají rozhled. VždyÅ¥ pÅ™eci já nikoho nenutím, aby se zajímal o kulturu, alespoň bych je k tomu navádÄ›la. PrávÄ› s malými dÄ›tmi jsme chodily Äasto do dÄ›tských kroužků anebo do dÄ›tských hÅ™iÅ¡Å¥ a tak podobnÄ›, aby potom mÄ›li kontakt s vrstevníky. Také mÄ› velice potěšilo, že i se Å¡kolkou chodily dÄ›ti do kina a do divadla.

Máte rádi kino a divadlo?

NaÅ¡tÄ›stí jsme bydleli ve mÄ›stÄ›, kde právÄ› vÅ¡echno bylo lehce dostupné. Také mnÄ› potěšilo, že právÄ› se Å¡kolkou chodili na bazén, uÄili se tam plavat. Já si myslím, že jakýkoliv kontakt s lidmi je pro každého ÄlovÄ›ka, a hlavnÄ› pro dÄ›ti velice výhodný a také praktický. Ale abych se vrátila ke kultuÅ™e. Také jsem ráda, že mého syna opravdu baví tÅ™eba pohádky, i když už to je devítiletý chlapec, tak se moc rád dívá na pohádky. TÅ™eba mnoho lidí říká, že už by devítiletý chlapec nemÄ›l sledovat pohádky, ale já si tohle nemyslím. Já sama osobnÄ› jsem spíše ráda, že je můj malý devítiletý syn se dívá na pohádky.

Někdy bych také chtěla hrát ve filmu.

Co je na tom Å¡patného? Alespoň takhle mám syna doma a mám ho pod kontrolou. SamozÅ™ejmÄ›, že obÄas také jde s přáteli nÄ›kam k nám na zahradu, protože jeÅ¡tÄ› nechci svého devítiletého syna pouÅ¡tÄ›t nÄ›kam ven bez dozoru. Na to je myslím jeÅ¡tÄ› moc brzy, proto jsem si Å™ekla, že je opravdu prima, že tÅ™eba syn má kamarády, i když si potom u nás doma tÅ™eba můžou udÄ›lat nÄ›jakou dÄ›tskou malou párty a dívat se u toho na film anebo na nÄ›jaký dÄ›tský seriál. Já si myslím, že když se takhle dÄ›ti dobÅ™e baví a sledují kulturu, tak je to podle mého názoru opravdu skvÄ›lé.