Tři písmena na označení adresy, který zná celý civilizovaný dnešní svět. Odkaz na znalost, moudrost či praktickou věc. Podíváme-li se na tuto „tému“ poněkud rozostřeně, otevře se nám svět království symbolů, do kterého samo sebou patří i naše zkratka w w w.

vládnoucí planeta  - Neptun

Symboly jako takové patří do znamení Ryb. Ryby zakončují celou astrologickou mandalu, je to odevzdání, pokora, oběť. Pro co se v životě obětovat? Pro tvorbu webových stránek? Proč ne – v našem světě je možné cokoliv. O Rybách se říká, že moc nekomunikují. Spíše prociťují, jsou empatické k ostatním. Mají tendenci myslet na všechny a pro ostatní se rozdat – obětovat sebe sama pro potřeby druhých.
astrologický vládce tématu  – Znamení Ryb

12.dům, který k této problematice koresponduje, nám ukazuje, čím můžeme ostatní obohatit, co jsme schopni nezištně obětovat pro ostatní. Podle některých astrologických teorií právě 12. dům ukazuje, čím jsme byli v našem minulém životě a k čemu již my v současnosti nemáme přístup. Máme-li tam Marta, v minulém životě jsem byl muž. Je-li tam Jupiter, byli jsme bohatí, zvláště, je-li ve 12. domě zastoupeno znamení Býka.

Vládnoucí planeta Ryb je Neptun. Poloha Neptunu v horoskopu nám ukazuje, čeho se máme vzdát. Vědomě a s plnou zodpovědností. Neptun je ženská planeta a symbolizuje „vyšší ženství“ v nás. Neptunu nejde o jeho vzhled, o tom, co si ostatní o něm povídají. Jde o jeho pokoru k něčemu vyššímu, o uctívání – ano o náboženství ve svém pravém slova smyslu. Náboženství, jaké známe z dob našich prarodičů a v kterém někteří vidí přežitek minulosti, bylo dlouhých 2000let smyslem života většiny lidí. Současnost se díky věku Vodnáře od tohoto principu pozvolna oprošťuje. Neptun rozostřuje, mlží, říká polopravdy a člověk neví, co si o něm má myslet. Je iracionální, používá nekalé prostředky. Spolu s Plutem – vládce podsvětí.

Prostředí webových stránek s touto tematikou? Merkur v Rybách či ve 12.domě s pozitivním aspektem na planetu Saturn v domě třetím. Ať již tento člověk bude na svých webovkách psát o čemkoliv, po zhlédnutí tohoto výtvoru budeme plakat dojetím.