Kdo byla Maria Montessori?

Zakladatelkou této populární výchovné a vzdělávací metody je italská lékařka Maria Montessori, která získala historicky jako první žena univerzitní titul z medicíny v Římě. Během své praxe pozorovala děti a jejich přirozené potřeby a nabízel jim to, co chtěly a po potřebovaly k samotnému vývoji. Zjistila, že za podmínky, že mají děti správné podněty dostanou se do stavu s názvem flow (=stav naprostého zaujetí a soustředěné motivace). V tomto stavu se děti plně soustředí pouze na tuto činnost a nevnímají nic jiného.

Maria Montessori

Co je Montessori metoda?

Tato metoda se opírá o 4 hlavní pilíře – vzájemný respekt, svoboda a zodpovědnost, respektování vývojových potřeb dítěte, podnětné a podporující prostředí. Cílem je podporovat děti ve vlastní angažovanosti a vlastní zvolné práci, které věnují veškerou pozornost. Dospělý zde působí pouze jako pozorovatel a průvodce. Montessori vzdělávání zahrnuje všechny období od 3 let až do plnoletosti. Motto celé této metody je „Pomoz mi, abych to dokázal sám“

SVOBODNÁ VOLBA

Klasické školství se snaží každé dítě zařadit do nějaké kategorie. Po ukončení určitého stupně vzdělání dítě odchází se stejným balíčkem znalostí a dovedností jako ostatní ve skupině nehledě na zájmy koníčky či silné stránky. S tím Montessori metoda rozhodně nesouhlasí, zde se klade důraz na individualitu a ne osnovy. Možnosti a předpřipravené materiály jsou opravdu pestré a zaměřují se na zájmy dítěte.

školka

DŮSTOJNOST A RESPEKT

Zakladatelka Maria Montessori studovala a vyznala se i v psychologii. Díky tomu dobře věděla, že děti jsou citlivé na jakékoliv ztrapnění, znejistění či neaktivní zkušenost. Ačkoliv dospělí může takové situace vyhodnotit jako nepodstatné. Děti mají nepříjemnou zkušenost v sobě zakódovanou a táhnou se s nimi po celý život. Pouze s důstojným zacházením lze docílit důvěry a efektivního vzdělávání.