Názory na mladé lidi se mezi starší generací různí. A jen máloco vyvolává větší diskuse, než jejich zájem či nezájem o současné politické dění. Někteří říkají, že by se o něj neměli příliš zajímat, neboť tomu nerozumí. Jiní zase tvrdí, že čím dříve do jejích tajů proniknou, tím lépe. Otázkou pak je, který z těchto táborů má pravdu.

 

Odpůrci tvrdí, že mladí lidé ještě nemají dost rozumu ani zkušeností k tomu, aby mohli například ve volbách dělat rozumná rozhodnutí. Navíc jsou prý i snadno ovlivnitelní nejrůznějšími kampaněmi, které politické strany před volbami spouští.

 

Zastánci pak mluví o tom, že mládež doposud není zaběhlá v nějakých kolejích a má tedy nadhled, který starším lidem chybí. Dokáží také myslet v delším časovém horizontu, neboť mají před sebou více života. Také umí lépe pracovat s informacemi.

 

vkládání hlasovacích lístků do urny

 

Je tedy vidět, že názory obou stran se značně liší. Pravdou však je, že oba tábory mají částečně pravdu. Mladým lidem opravdu mnohdy chybí potřebný nadhled, a jsou také často naivnější. Na druhou stranu je prokázáno, že tak snadno nepodléhají dezinformacím a dokáží si ověřovat vše, co jim je řečeno.

 

Avšak ať už patříme ke kterémukoliv z těchto táborů, pravdou je, že účast nejmladší generace na volbách stále stoupá. To je koneckonců vidět i na volebních výsledcích, kdy například v posledních parlamentních volbách vypadlo hned několik stran, které byly považovány prakticky za stálice.

 

zapečetěná volební urna

 

Faktem také je, že zájem o politické dění podporují i školy, především ty střední. I to je koneckonců důvod, proč existují například studentské volby, které jsou prováděny před těmi skutečnými. A je pravdou, že mladí lidé nezůstanou mladými napořád. A je dobře, když začnou sbírat zkušenosti co nejdřív. V pozdějším životě se jim to totiž může hodit.

 

Že má tato strategie úspěch, vidíme i ve stále stoupající volební účasti. A to je dobře. Koneckonců, rozhoduje se při nich o budoucnosti nás všech.