Co je to soustruh, jak přibližně vypadá, a k čemu slouží, bude znát většina z vás. Soustruhy byly jedny z prvních strojů ve strojírenství, s nimiž se lidstvo seznámilo. Teprve později se na scéně začaly objevovat frézky – frézovací stroje, které potřebují ke své práci frézy.

frézování obrobku

Fréza – je nástroj s více břity (zuby), jenž provádí otáčivý pohyb kolem své osy a svými břity odebírá třísku z obrobku. Typů fréz existuje celá řada a lze s nimi zhotovovat obrovské množství výrobků. Kupříkladu tvarová fréza dokáže vyfrézovat drážku mezi zuby ozubených kol, válcová nebo čelní fréza vytvoří na obrobku rovný povrch. Frézy se zhotovují podobně, jako soustružnické nože, z nástrojových ocelí nebo s destičkami ze slinutých karbidů.

frézovací nástroje

Frézování různých drážek – frézování drážek patří k nejčastějším strojírenským úkonům. Jsou k tomu zapotřebí buď stopkové, nebo kotoučové frézy. S těmito nástroji dokážete zhotovit drážky různých tvarů, např. obdélníkových či čtvercových (pravoúhlých), v průřezu tvaru písmene T, případně písmene U nebo V. Ve strojírenství se můžete často setkat i s drážkami v průřezu lichoběžníku, které se nazývají „rybinové“.

Kotoučová fréza – ta se používá pro frézování drážek průběžných, což významně zkracuje čas obrábění a tím pádem zvyšuje pracovní produktivitu.

Stopková fréza – je určena pro drážky uzavřené, např. pro klíny a pro pera.

Hoblování a frézování dřeva

Hoblovky využívali truhláři již před mnoha desítkami let, usnadňovaly jim práci, neboť ruční hoblování velkých ploch je velmi zdlouhavé a namáhavé. Hoblovka a protahovačka je svým způsobem také frézka a hoblovací válec je v podstatě typ válcové frézy. Truhláři však využívají i další nástroje, s nimiž se zhotovují drážky podobně, jako u kovových materiálů. Jsou k tomu zapotřebí rovněž kotoučové a stopkové frézy pro zhotovení přesných drážek, pouze s tím rozdílem, že obrobek není z kovu, ale z měkkého či tvrdého dřeva.