Sebedůvěra

Aby byl člověk sebevědomý a důvěřoval sám sobě, musí být v první řadě spokojený sám se sebou. Se svou duchovní stránkou i se svým tělem, ačkoliv nemusí mít zrovna ideální parametry. Každé tělo je jedinečné a neopakovatelné, měli bychom si toho považovat. Jakmile člověk pochopí svou jedinečnost a výjimečnost, otevře se mu brána do jeho nitra. A nemusí mít ani módně střižený vlas, ani kalhoty, co zrovna letí. Ani nemusí být přeborníkem v boxu, ani kulturistou.
tři tváře.jpg

Odsouzení

Sebevědomý člověk druhé lidi neodsoudí tak, aby sám vyzdvihoval své falešné ego a povyšoval se nad ostatní. Ideální je vnímat ty druhé jako sobě rovné, i s jejich chybami. Každý z nás se chová vždy a v každém okamžiku tak, jak nejlépe umí. Neznamená to však chyby ani své, ani cizí přehlížet – správně je pojmenovat, označit a pracovat na nich – to je cesta k úspěchu, nikoliv odsuzování, že on je ten „blbec“ a ona je zas ta „kačena“.
čtyři smajlíci.jpg

Umění naslouchat

Naslouchat druhému, tedy skutečně naslouchat, ne jen jedním uchem sem a druhým ven, je vlastnost, která zdobí každou osobnost. Sebevědomý člověk nemusí sám sobě nic dokazovat, aby na sebe upoutal pozornost tím, jak se chlubí, co všechno dokázal. Naopak jej těší, že může svůj život sdílet s někým druhým. Rád ostatním naslouchá a také s radostí vypráví své postřehy. Sebevědomí lidé ovšem neradi mluví zrovna o sobě, ale spíše o svém okolí, co je zaujalo, protože vnímají, že je pro ně něčím zajímavé. Mezi nasloucháním a schopností vyprávět by měla panovat rovnováha.

Nemají strach se mýlit

Přiznat chybu, dokázat vyjádřit svůj vlastní názor, a pustit se vždy novou cestou, aniž by se báli překážek a dalších omylů, dokážou pouze silné osobnosti. Každý z nás na své cestě chybuje a sebevědomá osobnost nepovažuje nějaký chybný krok za své vlastní selhání. Jen si uvědomte, jak trnitou cestou šli objevitelé a vynálezci, kolika omylů se museli dopustit.
masky a růže.jpg

Ocenění druhých

Významnou vlastností takových mužů i žen je schopnost pochválit druhé, vyzdvihnout jejich přednosti. Nepochybují totiž o své vlastní důležitosti a nesnaží se na sebe poutat pozornost přehnanou kritikou a nesnášenlivostí svých potenciálních soupeřů. Pro zajímavost – stačí se jen ohlédnout kolem sebe, kolik nevraživosti mezi lidmi existuje mezi politiky, úředníky, firmami, zaměstnanci, v rámci partnerských vztahů, ve školách a univerzitách atd.