V sedmdesátých letech minulého století byly otevřeny, na jedné z univerzit ve francouzském Toulouse, první studijní obory pro seniory. Během času se k ní začaly přidávat další Vysoké školy. Do českého prostředí tento typ vzdělávání dorazil o patnáct let později. První Univerzita třetího věku byla otevřena v roce 1986 v Olomouci. Velký rozvoj nastal až v roce 2000. V současné době umožňuje seniorské studium 22 Vysokých škol. Ty umožňují, dnes už padesáti tisícům zájemců, vzdělání v oblasti přírodních a společenských oborů. Rovněž technické, vědecké či kulturní obory bývají často seniory navštěvovány. V posledních letech mezi nejvyhledávanější patří angličtina, právo, psychologie či obory péče o zdraví.
Otevřená kniha s brýlemi

Univerzita třetího věku

Ke studiu na Univerzitě třetího se mohou přihlásit všichni, kteří Vysokou školu vystudovali a v důchodu chtějí pokračovat v seberozvoji. Dveře jsou otevřeny i pro ty, kteří nestudovali. Maturita není při přijetí podmínkou Všem se nabízí možnost trávit čas smysluplně. Ve společnosti svých vrstevníků. Za zmínku stojí, že Univerzitu třetího věku mohou navštěvovat i mladší lidé, kteří pobírají plný invalidní důchod. Podmínky pro přijetí jsou stejné i pro ně:
Přednáškový sál
• První podmínkou pro přijetí na Univerzitu třetího věku je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu, pro daný akademický rok.
• V případě víceletého studijního programu je nutné podat přihlášku do každého ročníku samostatně. Pokud je program více semestrální, je nutné se zapsat jak na letní, tak na zimní semestr.
• Uchazeč si může vybrat ke studiu libovolný počet programů.
• Vzdělávání na Univerzitách třetího věku je na většině škol bezplatné – zájemce hradí pouze zápisné, jehož výši stanoví prorektor pro celý akademický rok.
Podmínkou úspěšného absolvování celého ročníku je vypracování závěrečné písemné práce. Osvědčení o úspěšném zakončení bývá slavnostně předáno za účasti vedení Vysoké školy.