Technika čtyřdobého spalovacího motoru 

Spalovací motor je stroj s vnitřním spalováním, kdy dochází ke spálení paliva ve spalovacím prostorru motoru a změní ho na teplo a energii (působením chemické a mechanické energie pístu). Spalovací motor se zakládá na Ottově cyklu čtyřdobého motoru, který je založen na spalování. Čtyřdobý spalovací motor může být buď zážehový nebo vznětový podle toho, na jaké palivo automobil funguje – zážehový motor funguje na benzín, vznětový motor na naftu. Tento spalovací motor má 4 doby (někdy se jim říká fáze nebo takty):

  1. fáze sání,
  2. fáze komprese,
  3. fáze výbuchu,
  4. fáze výfuku.

Spalovací vozidlo

Jak tyto fáze fungují a navazují na sebe?

Zážehový spalovací motor

Při sání se otevře sací ventil a dochází k nasání vzduchu pohybem pístu. V kompresi se píst pohybuje směrem nahoru a tím stlačí obsah komory spalování. U fáze výbuchu vzniká zážeh – dochází k zapálení svíčky. V této fázi zážehu se tedy vznítí svíčka a stlačený plyn se rozpíná a tím tlačí píst směrem dolů. V poslední fázi výfuku dochází k vytlačení shořelých plynů ze spalovaí komory výfukový potrubím (čili vznikají spaliny).

Vznětový spalovací motor

Fáze sání a komprese je stejná, jako u zážehových spalovacíh motorů. U fáze výbuchu je ovšem rozdíl – spalování probíhá za procesu vstříknutí paliva do stlačeného vzduchu spalovací komory. Vstříknuté palvo se za vysoké teploty vznítí a dochází ke stejnému principu, jako u zážehových spalovacích motorů (i zde se obsah válce rozpíná a tlačí píst dolů). Poslední fáze výfuku je stejná, jako u zážehových spalovacích motorů.

Spalovací motor

Co je kompresní poměr

Jedná se o poměr objemu válce v dolní úvrati oproti objemu válce v horní úvrati.

Jaké je využití spalovacích motorů?

Spalovací motory jsou všude, kde si jen můžeme představit – hlavně tedy v dopravních prostředcích všeho druhu ať už to jsou trakční vozidla, lokomotivy, plavidla plovoucí na hladině i pod hladinou, jakákoliv motorová vozidla, letadla, stavební stroje, zemědělské stroje a traktory, vojenská armádní technika, nouzové generátory apod.