Každá firma udělá vše pro to, co je v jejích možnostech, aby dosahovala stále vyššího a vyššího zisku. V mnoha případech to však znamená investici do nějaké strategie s nejistým výsledkem. Do této kategorie patří i metodika SEO, která slouží především k přilákání nových zákazníků. Ovšem v žádném případě není levná.

Je ale tato vysoká cena obhajitelná? Nebo se nás firmy snaží vodit za nos s cílem vyšších zisků? Pro odpověď se musíme podívat na to, jaké jsou vlastně náklady na tuto metodiku, a to jak fixní, tak variabilní.nápis SEO s klíčovými slovy

Fixní náklady zahrnují platby za energie, mzdy zaměstnancům a další položky, které se nemění bez ohledu na to, jaká je produkce. V této kategorii cena SEO optimalizace zahrnuje především právě náklady na energie a pronájem prostor sídla firmy. Nutno však dodat, že vzhledem k tomu, že naprostá většina zaměstnanců pracuje z domova, není tato položka příliš vysoká. Navíc se rozloží mezi všechny zákazníky v daném období.

U variabilních nákladů je situace poněkud jiná. Zdaleka největší položku zde tvoří mzdy zaměstnancům. Ptáte se, proč je zahrnuta sem a nikoliv k fixním nákladům? Je to proto, že většina z nich pobírá výkonovou, nikoliv hodinovou mzdu. To by ani dost dobře nešlo, vzhledem k tomu, že, jak již bylo řečeno, pracují prakticky všichni z domova. Čím více je tedy zákazníků, tím více je práce, a tím více je tedy potřeba zaměstnancům zaplatit.modrý nápis SEO na pozadí ozubených koleček

A právě tady je klíč k tomu, proč jsou tyto služby tak drahé. Zatímco fixní náklady, které se rozdělí mezi všechny zákazníky rovnoměrně, http://kvinta-html.wz.cz/fyzika/mechanika/kinematika/draha_rovnomerne_zrychleneho_pohybu.htm jsou poměrně malé, ty variabilní jsou naopak velké. A variabilní náklady si platí každý zákazník sám.

Proto příště na cenu nenadávejte. Koneckonců, pokud byste chtěli tuto metodiku udělat sami, pak zjistíte, že je to prakticky nemožné, tedy alespoň pokud chcete dosáhnout nějakého přijatelného výsledku. A to je to hlavní, ne?