Rekonstrukce domu nebo bytu je vždy ošemetnou záležitostí. Jednou z věcí, které je potřeba vyřešit, je umístění vypínačů od stropního osvětlení. Musíme zde totiž brát v úvahu několik důležitých faktorů, a to ještě před samotnou instalací.

První z nich je rozvod elektřiny. Pokud již máme elektroinstalaci hotovou, je potřeba naplánovat umístění schneider vypínače tak, aby nebylo nutné bourat zeď a vedení kabelů měnit.

příklad jednoduchého lustru

V případě, že nás instalace elektrického vedení v domě teprve čeká, je potřeba ji naplánovat tak, aby vedla místem, kde chceme v budoucnu mít spínač od lustru. Je tedy dobré tyto věci naplánovat předem, neboť v pozdějších fázích by pouze vznikly problémy.

Umístění by samozřejmě mělo být takové, abychom mohli rozsvítit ihned po příchodu do místnosti. Nejlepší lokace je tedy hned u dveří. Ne vždy lze však toto dodržet, obzvláště v menších místnostech. Přesto v zájmu bezpečnosti je dobré, pokud bude vypínač okamžitě po vstupu po ruce.

Výjimku může tvořit ložnice, neboť zvláště v zimě je potřeba svítit i ráno, než odejdeme do práce, nebo večer, když jdeme spát. Zde tedy oceníme, pokud nebudeme muset klopýtat z postele k vypínači přes tmavou místnost.

instalace elektrických rozvodů

Řešení je zde několik. Tím nejčastějším je umístěni dalšího, menšího zdroje osvětlení se spínačem poblíž postele. Typickým příkladem může být lampička na nočním stolku. Další, méně využívanou možností, je potom možnost mít k jednomu lustru více vypínačů – jeden umístěn u dveří, další poblíž postele.

Otázkou také je, jak vyřešit situaci, kdy do jedné místnosti vede více dveří. Typickým příkladem často bývá obývací pokoj. Pokud umístíme pouze jeden vypínač, budou muset ti, co chtějí za tmy do místnosti, buď používat pouze tyto dveře. Další možností je ovšem instalace vypínače ke každým dveřím.

Co musíme dále řešit, je výška, v jaké bude spínač umístěn. Může se to zdát triviální, ovšem pokud máte například děti, je třeba myslet i na ně. Pravidlo, kterým byste se měli řídit, je, že by na něj měli dosáhnout všichni způsobilí členové rodiny. Batole si samozřejmě nebude samo rozsvěcet, šestileté dítě už ano.

Proto věnujte pozornost tomu, kam necháváte vypínače umístit. Jde přeci hlavně o pohodlí vás všech!